Teksty nie tylko o typografii

nazwa / tytuł projektu

Teksty nie tylko o typografii

autor / studio projektowe

Tomasz Bierkowski

kategoria

Impakt społeczny

edycja konkursu

2020/2021

opis

Podstawowymi celami tej niekomercyjnej publikacji popularno-naukowej było zwrócenie uwagi na trudną sytuację osób nieheteronormatywnych w Polsce oraz wsparcie organizacji pozarządowej Miłość Nie Wyklucza, która edukuje i walczy o wprowadzenie równości małżeńskiej. Z kolei celem drugorzędnym było upowszechnienie wiedzy z obszaru projektowania. Książka została napisana, zaprojektowanam, wydana, promowana i kolportowana przez jedną osobę – autora projektu. Publikacja była rozsyłana do każdej osoby, która wpłaciła określoną, niewielką kwotę dla wsparcia organizacji Miłość Nie Wyklucza. W przeciągu dwóch miesięcy rozesłano ok. 50 egz., dzięki czemu na konto Miłość Nie Wyklucza wpłynęło ok. 2000 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

STGU