BUNT/PODTEKST

nazwa / tytuł projektu

BUNT/PODTEKST

autor / studio projektowe

Yo Studio Marcin Markowski

edycja konkursu

2020/2021

opis

BUNT/PODTEKST. Dwutomowe wydawnictwo prezentujące dorobek obu katedr Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (grafika projektowa i grafika artystyczna) w założeniu swoim wskazywać miało na odrębność obu katedr przy jednoczesnym zaakcentowaniu wspólnego rodowodu. W projekcie użyte zostały jedynie kroje pism zaprojektowane w Pracowni Liternictwa prof. Krzysztofa Kochnowicza.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

STGU