Centrum Archiwistyki Społecznej

nazwa / tytuł projektu

Centrum Archiwistyki Społecznej

autor / studio projektowe

UVMW

edycja konkursu

2020/2021

opis

Czym się zajmuje Centrum Archiwistyki Społecznej? Czym jest archiwistyka społeczna? Kto jest archiwistą społecznym? Po długich rozmowach zespołów Centrum i studia projektowego, niejednej burzy mózgów i wielu wypitych kubkach kawy udało się przełożyć misję instytucji na logo, które odpowiada na te wszystkie pytania. Rozpoczęcie naszej współpracy wynikało z tego, że Centrum jako instytucja, która przejęła część działań i narzędzi od swojego założyciela (Ośrodka KARTA), potrzebowało rebrandingu i zmiany sposobu komunikacji działań. Centrum Archiwistyki Społecznej powstało po to, aby działać na rzecz ruchu archiwistyki społecznej. Powstanie instytucji wzmacnia znaczenie archiwistyki społecznej – oddolnej, wynikającej z pasji potrzeby zapisywania historii. CAS dzieli się wiedzą, narzędziami, wspiera i inspiruje do działania inicjatywy z całej Polski. Odkrywa dla społeczeństwa fascynujący dorobek archiwów społecznych – tysiące nieznanych dotąd historii, zdjęć, dokumentów życia codziennego. Celem CAS jest rozbudzenie zainteresowania historią społeczną dla lepszego zrozumienia przeszłości i teraźniejszości. Nowy logotyp opowiada metaforycznie o misji instytucji i celach jej działalności. Projektując identyfikację, mieliśmy świadomość, że ma opowiadać tak o nowej instytucji, jak i całej dziedzinie - archiwistyce społecznej. Ujęliśmy to w logotypie, który jest także budulcem całej komunikacji graficznej. Ujęliśmy to też w kolorze, odwołując się do często wykorzystywanych przez archiwistów narzędzi - zakreślaczy, post-itów. Nowy logotyp Centrum Archiwistyki Społecznej opowiada metaforycznie o filozofii instytucji, o celach działalności centrum. Głównym elementem identyfikacji jest wieloznaczny symbol, z którego rozwija się system graficzny. Symbol to przede wszystkim element chmurki tekstowej (storytelling), dopięty do słów reprezentuje wszelkie zbiory słowa mówionego i pisanego. Reprezentuje również pinezkę (poszukiwanie, łączenie historii i jej uzupełnianie). Jest to również iskra, zapłon do efektywnego działania oraz światło, które CAS pomaga rzucać na wcześniej nieznane historie społeczne. System graficzny Centrum Archiwistyki Społecznej jest w swojej istocie otwarty, dynamiczny – tak jak zespół CAS oraz ich działania. Załączam element referencji, którą dostaliśmy kilka miesięcy po oddaniu projektu: Rozpoczęcie naszej współpracy wynikało z tego, że Centrum jako instytucja, która przejęła część działań i narzędzi od swojego założyciela (Ośrodka KARTA), potrzebowało rebrandingu i zmiany sposobu komunikacji działań. Studio w sposób niezwykle zaangażowany spełniło założenia naszej współpracy. Zespół grafików dużo czasu poświęcił na zrozumienie idei archiwistyki społecznej, rozmowy z pracownikami CAS oraz na moderowanie dyskusji, która uogólniała sens naszych działań. Zależało nam na wypracowaniu identyfikacji, która z powodzeniem będzie mogła działać przez lata. W zależności od potrzeb komunikacyjnych - zarówno w sposób bardzo dyskretny, a tam gdzie jest to wskazane - bardzo silny i wyrazisty, stawiając CAS obok silnych marek instytucji kultury w Polsce i zagranicą. Pozytywne recenzje identyfikacji po jej wdrożeniu, potwierdzają spełnienie tych założeń. System został zaprojektowany w taki sposób, aby mógł być w przyszłości twórczo rozwijany przez twórców podejmujących z nami współpracę.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

STGU