Planeta Lem – identyfikacja wizualna (nagroda)

nazwa / tytuł projektu

Planeta Lem – identyfikacja wizualna

autor / studio projektowe

Baka / Podolak

edycja konkursu

2020/2021

opis

Identyfikacja wizualna Planeta Lem.
Centrum Literatury i Języka


Planeta Lem to nowe centrum, poświęcone twórczości Stanisława Lema, które w najbliższych latach powstanie w Krakowie. W swoich książkach pisarz zgłębia tematy filozoficzne, spekulując na temat technologii, natury inteligencji i życia na innych planetach. Przy pomocy ponadczasowych diagnoz pisarza, współczesnej naukowej refleksji nad językiem i komunikacją, Planeta Lem przyczyni się do budowy społeczeństwa otwartego i świadomego zmieniającego się świata.


W swoim programie centrum chce odpowiadać na stale zmieniający się świat; obejmuje to trendy w komunikacji, literaturze i języku oraz nowe technologie. Dlatego też wspólnie z Łukaszem Podolakiem stworzyliśmy zmienną i animowaną identyfikację, która reaguje wraz z centrum na aktualne problemy. Naszym założeniem było stworzenie takich narzędzie, aby Centrum nie tylko było twórcą kontentu, ale równocześnie współtworzyło identyfikację, a tym samym jego identyfikacja nigdy nie straci na świeżości czy aktualności.


Przekrocz granice poznania – to zdanie poprowadziło nas w kierunku stworzenia narracyjnej tożsamości, która nieustannie ewoluuje. Chcieliśmy, aby Planeta Lem zabierała widza tak jak Lem w swoich książkach w podróże przez nieznane wymiary i do tej pory nieodkryte światy.


Na identyfikacje Planety Lem składa się logo, system siatki, oraz abstrakcyjne wizualizacje przekraczanych wymiarów, jak i ulotny raster.


Logo 
Planeta jest w ciągłym ruchu; przebłysk tego ruchu został uchwycony w logo. Logo istnieje w wymiarach w dwóch miejscach jednocześnie; w realnym i znanym nam oraz nieznanym, nieokreślonym, tajemniczym. Logo występuje w dwóch wersjach do druku jako zrastrowana forma oraz do digitalu jako gradient – zdecydowaliśmy się na takie rozróżnienie, aby wykorzystać możliwości danego medium — i mimo innej formy znaku, aby końcowy odbiór był ten sam.


Siatka
Modułowa siatka w połączeniu z geometryczną typografią tworzy system, który jest bazą dla bardziej organicznych i swobodnych wizualizacji. System dostosowuje się do formatu i wraz z nim skaluje, co pozwala nam pomieścić różne informacje. Siatka wyznacza przecięcia się wymiarów, buduje przestrzenie poprzez zamykanie i otwieranie kompozycji.


Wymiary
Wizualizacje wymiarów to wizje tego, co nieodkryte, ale także powidoki tego, co już nam znane. Są tajemnicze, niejednoznaczne, otwarte i zmienne. Istnieje nieskończona liczba wymiarów, a każdy z nich ma swój własny wyraz. Ich złożoność może na różne sposoby pobudzać wyobraźnię.


Wewnątrz nich znajome elementy wyglądają i zachowują się inaczej niż podpowiada nam intuicja. Są w ruchu, działają w różnym czasie, ciągle się odtwarzając i zmieniając.


Ponieważ nasza wyobraźnia i interpretacja wszechświata nie mają granic, identyfikacja może mieć nieskończoną liczbę wymiarów (wyjścia wizualne). Tak jak Lem, poprzez opracowane zasady identyfikacji możemy tworzyć i wizualizować nowe światy w nieskończoność.


Raster
Jako że program centrum, będzie wykorzystywał różnego rodzaju materiały zdjęciowe, zdecydowaliśmy się na uspójnienie tego wizerunku za pomocą rastra, bazującego na formie koła a tym samym nawiązującego do znaku. Raster jest zróżnicowany, ma smugi co daje mu poczucie ulotności, miękkości i tajemniczości a tym samym jako organiczny byt przenika zdjęcia w naturalny niemechaniczny sposób. Ten efekt pozwala nam wytworzyć podobny efekt otwartości kompozycji jak mamy w wymiarach.


Kontrastująca identyfikacja jest żywa i wprawiana w ruch przez animacje. Materiały komunikacyjne oddają to uczucie, sprawiając wrażenie, że coś się tworzy, ewoluuje; w ten sposób zaprasza do odkrywania wizualnego świata Planety Lem w różnych mediach.


Dzięki swojej otwartości nowa identyfikacja może rozwijać się wraz z potrzebami i programem Centrum. Koncentracja zawsze opiera się na poczuciu świeżości i aktualności.


Projekt jest zwycięzcą konkursu rozpisanego przez Krakowskie Biuro Festiwalowe, a po konkursie został zaadoptowany i wdrożony.


Projekt oraz koncepcja: Gabriela Baka i Łukasz Podolak
Współtworzone z Krakowskim Biurem Festiwalowym 

nagroda

komentarz jury

Planeta Lem. Centrum Literatury i Języka to instytucja powstająca w Krakowie odwołująca się do twórczości Lema, ale także badająca głębiej przemiany w obrębie języka jako takiego. Identyfikacja stworzona przez Gabrielę Bakę i Łukasza Podolaka przemawia do odbiorcy językiem technologii, zmiennych układów siatki, techniczną, funkcjonalną typografią. Stara się także mówić językiem odkrywcy, zachęca do przekroczenia granicy nowych wymiarów, światów. Poszukuje formy zamiast ją znaleźć raz na zawsze. Projekt zyskał nasze uznanie właśnie dlatego, że przekazuje ogólne zasady budowy języka wizualnego dając mu możliwość rozwoju, odważnego kształtowania nowych, jeszcze nieodkrytych form.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

STGU