„Independent Type”, czyli niezależne projektowanie krojów pism. Projekt antykwy dziełowej Szykovnia Sans.

nazwa / tytuł projektu

„Independent Type”, czyli niezależne projektowanie krojów pism. Projekt antykwy dziełowej Szykovnia Sans.

autor / studio projektowe

Katarzyna Szykowna

kategoria

Świeża krew

edycja konkursu

2020/2021

opis

Projekt wyróżnia się holistycznym podejściem, bo integruje badania w obszarze moich zainteresowań projektowych z krojem pisma, który jest rezultatem projektowym i medium przekazującym treść książki. Część merytoryczna – badania Punktem wyjścia do pracy/badań jest książka „Support Independent Type” M. Misiaka i L. Harmsena, wraz z manifestem Independent Type Foundries, dotyczącym globalnego zjawiska zakładania niezależnych działalności skupionych na literach, podejmujących walkę o ich wspieranie. Zbadałam sytuację niezależnych projektantów krojów pisma w˙ujęciu rynkowym – ale związanych z Polską, zadając pytania 13 projektantom w wywiadach. Manifest był pretekstem do rozmów, ale zadawałam pytania indywidualne, oraz dotyczące warstwy kreatywnej, technicznej, biznesowej, projektowej. Dodatek do dyplomu – wydawnictwo Na bazie badań powstało wydawnictwo zawierające wypowiedzi projektantów oraz materiał wizualny z ich dorobkiem. Trwają prace nad wydaniem książki (w wersji rozszerzonej). Dostarczy ona wiele informacji osobom wkraczającym do zawodu type designera, pasjonatom, oraz projektantom graficznym. Projekt jest formą ich wsparcia (nie znajdziemy na polskim rynku książki o ww. tematyce). Format książki: 190x275mm, w liczbie 146 s., (obecnie B5, 240 s.). Praca praktyczna – krój pisma Bezszeryfowa antykwa humanistyczna o neutralnym charakterze i przyjaznym tonie. Krój dziełowy ww. publikacji. Prowadzi on odbiorcę nie narzucając swojej formy, przejrzyście i czytelnie przekazując treść. Nadaje się do zastosowania w materiałach graficznych, oraz w długich tekstach o zróżnicowanej strukturze – w druku, i na ekranie. Proporcje liter – o dużej wys. minuskuły, niski kontrast zwiększają czytelność, a otwarte apertury dodają przyjazności. Posiada trzy odmiany ze znakami skryptu Łacińskiego – w tym europejskie znaki diakrytyczne, ligatury, znaki alternatywne oraz symbole. Podczas pracy font został przetestowany przez 4 projektantów. Trwają prace nad rozbudową kroju o nowe odmiany. Krój zostanie zastosowany również, w przyszłej identyfikacji studia projektowego – Szykovnia. Będzie on udostępniony szerokiemu odbiorcy.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

STGU