Integracja osób niewidzących i widzących. Projekt gry

nazwa / tytuł projektu

Integracja osób niewidzących i widzących. Projekt gry

autor / studio projektowe

Karolina Glanowska

kategoria

Świeża krew

edycja konkursu

2020/2021

opis

Projekt gry planszowej integracyjnej pt. „Niewidzialna wyspa” jest próbą odpowiedzi na problem braku integracji pomiędzy osobami niewidzącymi i widzącymi. Wspólna rozgrywka umożliwia zmniejszenie stereotypów obu grup oraz przełamanie wzajemnych uprzedzeń. W skład projektu wchodzą: opracowanie mechaniki gry, instrukcji, modelu gry (pionki, plansze, artefakty itp.). Projektując „Niewidzialną wyspę” skupiono się na trzech aspektach. Pierwszy dotyczy czytelności i atrakcyjności gry pod względem dotykowym i wizualnym. Drugi skupia się na wyrównaniu statusu graczy poprzez zasłonięcie oczu przez wszystkie osoby podczas rozgrywki oraz wprowadzeniu elementów tyflograficznych i alfabetu Braille’a. Trzeci aspekt dotyczy zasad gry oraz jej regrywalności. W ramach procesu projektowego wykonano prototypy, które były kilkukrotnie testowane przez niewidzących i widzących użytkowników. Projekt był konsultowany z ekspertami zajmującymi się tworzeniem gier oraz projektantami zajmującymi się projektowaniem dla osób z dysfunkcjami wzroku.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

STGU