Nowe "święte" symbole (wyróżnienie)

nazwa / tytuł projektu

Nowe "święte" symbole

autor / studio projektowe

Natalia Gil

kategoria

Świeża krew

edycja konkursu

2020/2021

opis

Projekt na temat duchowości, magii i tajemnicy w znakach graficznych. Wynikł z rozważań na temat „estetyki duchowości” i sposobu odbierania znaków-symboli. Skierowany jest do osób, które chciałyby korzystać z tej estetyki bez obciążenia bagażem ideologicznym. Nowe „święte” symbole zostały stworzone na dwa sposoby. Pierwszy z nich oparty jest na subiektywnych odczuciach i wrażliwości. Drugi sposób zakładał ścisłą współpracę z programistą – specjalistą od sztucznej inteligencji. Na podstawie 2000 zebranych znaków symboli stworzył on algorytm generujący nowe znaki. Wykorzystanie komputera miało na celu pokazanie i porównanie podejścia bardziej obiektywnego oraz możliwości, jakie daje nowa technologia używana jako narzędzie projektowe oraz badawcze w sztukach plastycznych. Znaki przestawione są w różnorodnych kontekstach podkreślających ich duchowy charakter – na ciele, muralach, tkaninach. Zdjęcia tatuaży, murali oraz grafiki z użyciem zaprojektowanych dwunastu symboli zawarte są w formie publikacji w zestawieniu ze znakami wygenerowanymi przez sieć neuronową. Dodatkowym elementem jest specjalnie zaprojektowany alfabet asemiczny, który dopełnia wrażenia „świętej księgi”, będącej polem do „wypełnienia treścią”. Publikację uzupełniają dwa podobne dywany podkreślające dwutorowość projektu – jeden ze znakiem zaprojektowanym przez człowieka, drugi ze znakiem zaprojektowanym przez sztuczną inteligencję.

wyróżnienie

komentarz jury

Jeden z jurorów podsumował projekt Natalii Gil Nowe „święte” symbole słowami, że „jest on nieco pogański, tak zdrowo pogański”. Mamy wrażenie, że publikację będącą częścią tej pracy można byłoby podsumować stwierdzeniem, że jest to "Czlowiek i jego Znaki" Adriana Frutigera napisana przez UFO. Jury docenia projekt, który eksploruje nieznane – wizualnie i technologicznie (część znaków wygenerowanych przez sieć neuronową), dając nam poczucie, że obracamy się pośród kształtów i symboli o mocnym oddziaływaniu, że grafika i typografia są głęboko powiązane z duchowością, religią, mistycyzmem.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

STGU